Nederlands MBO

Goede kennis van de Nederlandse taal is onmisbaar op de werkvloer en in uw privéleven. Als u effectief en begrijpelijk met anderen wilt communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, is het belangrijk dat u het Nederlands goed beheerst. Wilt u hogerop komen maar denkt u dat dit niet lukt door onvoldoende kennis van het Nederlands? Wilt u graag serieus genomen worden als gesprekspartner? Hencom biedt u voor elke leerwens een passende cursus Nederlands.

Mogelijke trainingsonderwerpen voor een cursus Nederlands:

  • Telefoneren
  • E-mails en brieven schrijven
  • Woordenschat (algemeen, zakelijk en vaktaal) vergroten
  • Zakelijke gespreksvoering
  • Uitspraak en intonatie
  • Cultuuraspecten
  • Met zelfvertrouwen communiceren

Aanpak:
Het trainingstraject stellen we speciaal voor elke training samen. De programma’s zijn volledig afgestemd op het instapniveau van de deelnemer(s) en de taalsituaties die bij de functie horen.

Trainings Duur:
4 weken.

De training kost:
SRD 540.60
Inclusief  lesmateriaal,  en het recht op een lokaal examen