Verander- en innovatiemanagement HBO

Een systeem dat beter kan, een nieuwe koers voor het bedrijf, een reorganisatie: allemaal ontwikkelingen waar je als manager vroeg of laat mee te maken krijgt. Maar hoe zorg je ervoor dat zulke veranderingen goed verlopen? Je hebt namelijk te maken met allerlei factoren en partijen. Wil je zeker weten dat je grote veranderingen en vernieuwingen binnen het bedrijf effectief kunt managen? Dan is de praktijkgerichte opleiding Verander- en innovatiemanagement een uitstekende keuze!

Je einddoel

Na het afronden van de opleiding Verander- en innovatiemanagement:

  • Weet je welke soorten veranderingen er zijn en kun je inspelen op en adviseren bij veranderingen binnen een organisatie.
  • Kun je verschillende veranderingsstrategieën en –methoden hanteren en toepassen en ben je in staat om verschillende verandermodellen in te zetten.
  • Kun je leidinggeven aan (cultuur)veranderingsprocessen.
  • Weet je hoe je moet communiceren bij veranderingen.
  • Weet je alles over procesmanagement en kun je dit toepassen.
  • Heb je kennis opgedaan van de internationale ontwikkelingen in het kader van innovatiemanagement.
  • Kun je competentiemanagement in het kader van innovatiemanagement toepassen.
  • Weet je alles over duurzaam ondernemen.
  • Kun je medewerkers motiveren over het belang van duurzaam ondernemen binnen het organisatiebeleid.

Inhoud:

De opleiding Verander- en innovatiemanagement is op HBO-niveau en bestaat uit drie onderdelen: Verandermanagement, Procesmanagement en Innovatiemanagement.

Klik op een module voor meer informatie over de onderwerpen die aan bod komen.

Verandermanagement

In dit eerste onderdeel gaan we in op de verschillende soorten (organisatie)veranderingen die er zijn. De noodzaak van organisatieveranderingen komt aan bod en we bespreken hoe je veranderingen kunt managen. Ook leer je alles over veranderingsstrategieën en methodieken. Diverse structuurdilemma’s worden besproken en je leert hoe je je moet omgaan met weerstand tegen veranderingen. Je oefent je kennis met de inzendopdrachten.

Procesmanagement

Als brug tussen de onderdelen Verandermanagement en Innovatiemanagement besteden we in dit onderdeel aandacht aan procesmanagement. Welke rol speelt procesmanagement bij veranderingen en innovaties? Dit onderdeel rond je ook weer af met een inzendopdracht.

Innovatiemanagement

In het laatste onderdeel van de cursus maak je kennis met innovatiemanagement. Wat houdt het precies in en wanneer krijg je ermee te maken? We gaan in op de impact van internationalisering op innovatiemanagement en we bespreken wat voor uitwerking innovatiemanagement kan hebben op de mensen waar je als manager mee te maken hebt. Je leert hoe je hier mee om moet gaan. Tot slot gaan we ook nog in op technologische- en ICT-ontwikkelingen, flexibilisering, duurzaam ondernemen en diversiteitsmanagement.

Doelgroep:

De opleiding Verander- en Innovatiemanagement is bestemd voor iedereen die binnen een organisatie te maken krijgt met (sterk) veranderende omstandigheden en innovatieprojecten. Vooral managers, projectleiders en beleidsmedewerkers van (non-)profit organisaties hebben veel baat bij deze HBO-cursus.

Vooropleiding:

Om de opleiding Verander- en innovatiemanagement te kunnen volgen, heb je enige managementervaring en MBO+ niveau nodig.

Trainings Duur:
6 weken

De training kost:
3x SRD 562.50
Inclusief  lesmateriaal,  en het recht op een lokaal examen