Risicomanagement HBO

Iedereen heeft in zijn werk te maken met risico’s, zoals politieke ontwikkelingen, prijsdruk, marktrisico’s, financiële risico’s of projectrisico’s. Hoe krijg je grip op de risico’s waarmee u of uw organisatie in aanraking komt? Wat zijn de belangrijkste stappen voor succesvol risicomanagement? In deze waardevolle training krijgt u alle instrumenten om in uw werk risico’s te signaleren, te analyseren, de juiste beheersmaatregelen te initiëren en te implementeren. Aan het eind van deze training kunt u zelfstandig een risicoanalyse en -rapportage maken voor uw organisatie. U brengt uzelf en uw organisatie naar een hoger niveau.

Resultaat:

 • U krijgt inzicht in de begrippen risico, risicomanagement en beheersmaatregelen
 • U leert de belangrijkste stappen in het risicomanagementproces kennen
 • U bent in staat risico’s te herkennen en onvoorziene situaties te voorkomen
 • U beheerst de techniek van de risico-identificatie en -analyse in uw werk
 • U weet onzekerheden voor uw organisatie te vertalen naar effectief beleid
 • U beheerst de technieken en instrumenten van risicoimplementatie
 • U leert een risicomanagementrapportage op te stellen

Inhoud:

 • De rol en functie van risicomanagement
 • De beheersing van risico’s in uw organisatie
 • Bepalen van risicogebieden in uw organisatie
 • Stappen in risicomanagement
 • Verschillende technieken in risicomanagement
 • Instrumenten inzetten voor effectief risicomanagement
 • Risicogedrag en beïnvloeding van risico’s
 • Risico-identificatie, -analyse en -evaluatie
 • Schrijven van een risicorapportage
 • Uitgangspunten van de implementatie van risicomanagement
 • Uitvoeren van een praktijkopdracht in uw organisatie
 • Praktijksituaties en -voorbeelden
 • Persoonlijk actieplan

Cursus aanpak:

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats, waarin uw persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht worden. In de training ligt de nadruk op inzicht in de methodiek voor risicomanagement en de praktische doorvertaling naar uw organisatie. Onder leiding van een ervaren trainer
oefent u met voorbeelden uit uw organisatie. U schrijft een risicomanagementrapportage voor uw organisatie. Tijdens de training krijgt u veel praktische tips en handige tools aangereikt voor risicomanagement. Tussen de twee trainingsdagen maakt u een praktijkopdracht waarover u kunt sparren met de trainer en medecursisten. Op de tweede dag staan onder andere uitgangspunten van de implementatie van risicomanagement
centraal.

Doelgroep:

Iedereen die in zijn of haar werksituatie te maken heeft of krijgt met risicobeheersing, zoals de financieel manager, projectmanager, kwaliteitsmanager, auditor, controller. Deze training is ook geschikt voor iedereen die zijn of haar kennis over risicomanagement wil vergroten.

Vooropleiding:

Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist, enige ervaring in het geven van leiding is een pre.

Trainings Duur:
3 maanden

De training kost:
3x SRD 562.50
Inclusief  lesmateriaal,  en het recht op een lokaal examen