Motiverend en Inspirerend Leidinggeven HBO

Leidinggeven is: ervoor zorgen dat medewerkers hun werk goed en op tijd uitvoeren. Motiveren is: Ervoor zorgen dat mensen bereid zijn hun werk goed en op tijd uit te voeren. Leidinggeven én motiveren samen is er voor zorgen dat uw medewerkers hart voor de zaak hebben.

Dat betekent:

  • Opdrachten geven en controleren.
  • Ondersteunen en stimuleren.
  • Luisteren en adviseren.
  • Delegeren en evalueren.

Welke aanpak het best gekozen kan worden, hangt nauw samen met de motivatie en deskundigheid van de medewerker en het karakter van de werkzaamheden. Dit houdt in, dat u in de praktijk naast uw eigen voorkeurstijl ook andere stijlen van leidinggeven moet kunnen hanteren. Dat vraagt van de leidinggevende natuurlijk wel de nodige kennis van en inzicht in motiveren en leidinggeven.

Doelstelling
Na afloop van de cursus:

  • Heeft u beter inzicht in de vaardigheden van een goede leider en weet u de juiste leiderschapsstijl te gebruiken.
  • Heeft u meer achtergrondkennis van motiverende factoren en de gedragingen en behoeften van uw medewerkers.

Wat u tijdens deze cursus leert, kunt u direct in de praktijk toepassen.

Inhoud:

  • Motiveren.
  • Persoonlijkheid van mensen.
  • Stijlen leiderschap.

Tijdens deze cursus krijgt u praktische tips aangereikt waardoor uw kennis en inzicht op de gebieden leidinggeven en motiveren toeneemt.

Doelgroep:
Deze basiscursus is bestemd voor leidinggevenden uit middelgrote en kleinere bedrijven; bijvoorbeeld: chefs, bedrijfsleiders en afdelingshoofden die hun kennis en inzicht over leidinggeven en motiveren willen vergroten.

Trainings Duur:
 3 maanden

De training kost:
3x SRD 562.50
Inclusief lesmateriaal, en het recht op een lokaal examen.