Kwaliteitsmanagement HBO

Kwaliteitszorg is een veelomvattend en dynamisch vakgebied dat sterk in ontwikkeling is. Ondernemingen gaan steeds meer aandacht besteden aan de kwaliteit van hun producten en diensten.

Als kwaliteitsmanager heb je een centrale rol binnen dit proces. Een proces dat zich afspeelt in een omgeving waarin maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen hun invloed uitoefenen.

Tijdens de cursus kwaliteitsmanagement leer je snel, effectief en praktisch hoe je een kwaliteitsprogramma opzet, hoe je de uitvoering hiervan organiseert en beheerst en hoe je de resultaten toetst.

Inhoud

De cursus Kwaliteitsmanagement is gebaseerd op twee pijlers; namelijk kwaliteit(szorg) en management. Na een inleiding in algemeen management en de kernbegrippen van de kwaliteitszorg komen processen, diensten en kwaliteitssystemen aan bod.

Om je een indruk te geven van de inhoud van de cursus, volgen hier de belangrijkste onderwerpen die in de cursus Kwaliteitsmanagement aan de orde komen:

Inleiding algemeen management

Na een inleiding in de organisatiekunde komen ook management en leidinggeven en het besturingsproces aan bod.

Begripsbepaling

Je maakt je de kernbegrippen van de kwaliteitszorg eigen. Zo leer je over ontwikkelingen in de kwaliteitszorg, -beleid en kwaliteitsnormeringssystemen.

Procesbeheersing

Na dit deel ben je in staat om bedrijfsprocessen te beschrijven en ken je procesbeheersingstechnieken. Ook kun je een kwaliteitskostensysteem opzetten en kwaliteitszorg toepassen bij productontwikkeling.

Dienstenkwaliteit

Hierna beschik je over gedegen kennis van kwaliteit in dienstverlenende organisaties en richtlijnen over ontwikkeling, implementatie en beoordeling van een kwaliteitssysteem.

Integrale kwaliteitszorg

Hier wordt ingegaan op het INK-model en Six sigma managementmethodologie. Ook verbetermanagement en verbetertechnieken komen aan de orde, net als het opstellen van een kwaliteitshandboek en de beoordeling van een kwaliteitssysteem.

Doelgroep:

De cursus Kwaliteitsmanagement is bestemd voor iedereen die binnen een organisatie belast is met de kwaliteitszorg.

Vooropleiding

Er zijn geen vooropleidingseisen. Wel wordt een vooropleiding als Middle management aangeraden of je hebt een opleiding op HBO-niveau afgerond. Managementkennis op HBO-werkniveau, opgedaan in de praktijk, is ook een goede basis.

Trainings Duur
4 maanden

De training kost:
4x SRD 531,25
Inclusief  lesmateriaal,  en het recht op een lokaal examen