Financieel management HBO

De cursus Financieel management is ideaal als je in je werk met financieel management te maken hebt, maar nog niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikt. Bijvoorbeeld algemeen managers en leidinggevenden binnen een grote organisatie. Maar ook zelfstandig ondernemers.

Deze praktijkgerichte cursus biedt inzicht in financiële vraagstukken en leert je financiële cijfers op een professionele manier te presenteren, met behulp van Excel en PowerPoint. Veel managementbeslissingen moeten immers onderbouwd kunnen worden door het structureren, bewerken en presenteren van (financiële) cijfers. Ook doe je kennis op van vermogensbeheer en bedrijfswetgeving.

Je einddoel

Na afloop van de cursus Financieel management heb je kennis van: regels met betrekking tot de inrichting van verschillende ondernemingsvormen, de jaarrekening en fusie, de mogelijkheden van betalen, krediet, effecten en verzekeringen en beschik je over de volgende vaardigheden:

 • De financiële verslaggeving in de vorm van een balans en winst- en verliesrekening lezen en begrijpen
 • De informatie uit de jaarrekening interpreteren, financiële kengetallen berekenen en de financiële situatie beoordelen
 • Financiële vraagstukken met behulp van Excel oplossen
 • Tabellen en grafieken met behulp van Excel maken
 • Financiële cijfers presenteren met behulp van PowerPoint.

Inhoud:

Om je een indruk te geven van de inhoud van de cursus Financieel management, volgen hier de belangrijkste onderwerpen:

Basisfinanciering

 • Liquiditeitsbalans
 • Exploitatierekening
 • Begroting en budget
 • Kosten en prijsberekeningen.

Basis vermogensbeheer

 • Verzekeringen
 • Geld, bank- en kredietwezen
 • Effecten.

Bedrijfswetgeving

 • Ondernemingsvormen
 • Jaarrekening
 • WOR
 • Excel
 • PowerPoint.

Statistiek

 • Tabellen en grafieken
 • Statistische kengetallen en Excel
 • Tijdreeksanalyse en voorspellingstechnieken.

Financieel management

 • Kosten
 • Planning en budgettering
 • Investeringsbeslissingen
 • Financieringsvraagstukken
 • Jaarrekeningenanalyse.

Doelgroep:

De cursus Financieel management is bestemd voor iedereen die werkzaam is als bijvoorbeeld staffunctionaris, algemeen manager, leidinggevende of zelfstandig ondernemer van een kleine of middelgrote organisatie. Maar ook voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met financieel management, maar niet in deze richting is geschoold.

Vooropleiding

Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist. Wel is enige ervaring gewenst met het gebruik van een computer met Windows en Word.

Trainings Duur:
4 maanden

De training kost:
3x SRD 843.75
Inclusief  lesmateriaal,  en het recht op een lokaal examen