Competentiemanagement HBO

Werknemers hebben talenten. En als (personeels)manager wil je hier natuurlijk het beste uithalen. Wil je weten hoe? Met de praktijkgerichte opleiding Talent- en competentiemanagement leer je onder meer je stijl van leidinggeven kunt aanpassen aan competentiemanagement en kom je erachter hoe je medewerkers kunt ondersteunen bij het vormgeven van hun ontwikkelingstraject. Natuurlijk zul je, naast het feit dat je de talenten van anderen kunt herkennen en benoemen, ook stil staan bij je eigen bekwaamheden en ontwikkelingstraject!

Je einddoel

Na het afronden van de opleiding Talent- en competentiemanagement kun je:

  • de verschillende niveaus van competenties onderscheiden
  • de verschillende verschijningsvormen van competentiemanagement herkennen in de praktijk
  • de belangrijkste kerncompetenties van een organisatie (na onderzoek) benoemen
  • talenten bij jezelf en anderen herkennen en benoemen
  • de verschillende personeelsinstrumenten op een wijze, passend bij talent- en competentiemanagement, vormgeven
  • de voor- en nadelen van de verschillende werving- en selectie, ontwikkelings- en beoordelingsinstrumenten benoemen
  • de stijl van leidinggeven aanpassen aan competentiemanagement
  • je eigen ontwikkelingstraject benoemen en vormgeven
  • medewerkers ondersteunen bij het vormgeven van hun ontwikkelingstraject.

Inhoud:

De opleiding Talent- en competentiemanagement is op HBO-niveau en bestaat uit vier thema’s: Inleiding competentiemanagement, Talentmanagement, Personeelsinstrumenten I: Werving & selectie en doorstroom én Personeelsinstrumenten II: Begeleiden en belonen. Daarnaast kun je, indien gewenst, een praktijkdag volgen.

Inleiding competentiemanagement

In dit eerste onderdeel besteden we aandacht aan het ontstaan en de ontwikkeling van personeelsmanagement. Daarnaast krijg je een introductie in competentiemanagement. We bespreken competenties in het algemeen en gaan in op het competentiesysteem en competentieniveaus. We gaan in op de toegevoegde waarde van competentiemanagement en het doel ervan en bespreken kerncompetenties. Tot slot komt ook het invoeren van competentiemanagement aan bod. Hoe implementeer je het binnen een organisatie en wat komt er kijken bij de voorbereiding ervan?

Talentmanagement

In het tweede deel van de opleiding Talent- en competentiemanagement gaan we in op talentmanagement. De verschillen en overeenkomsten met competentiemanagement komen aan bod. Wat verstaan we onder talent, wat is talentmanagement en hoe waardeer je talenten? Ook dat komt tijdens de opleiding aan de orde. Tot slot leer je ook nog hoe je je eigen talenten ontwikkelt. Je krijgt inzicht in je eigen talenten en mogelijkheden en leert hoe je deze nog meer kunt ontwikkelen.

Personeelsinstrumenten I: Werving & selectie en doorstroom

In dit deel van de cursus leer je competentieprofielen op te stellen en kom je erachter wat er bij de werving en selectie van competenties zoal komt kijken. We gaan in op personeelsplanning op basis van competenties en je raakt thuis in personeelsontwikkeling op basis van competenties (POP-gesprekken, coaching, intervisie e.d.).

Personeelsinstrumenten II: Begeleiden en belonen

In dit laatste deel leer je alles over het beoordelen en belonen op basis van competenties. Onder meer problemen bij het beoordelen, beoordelingssystematiek en diverse beoordelingsinstrumenten komen aan bod. Je leert ook hoe je op basis van competenties beoordelingsgesprekken voert. Daarnaast gaan we in op competentiegericht leidinggeven. Hoe ontwikkel je bijvoorbeeld competenties bij anderen en hoe stimuleer je intervisie?

Doelgroep:

De opleiding Talent- en competentiemanagement is bestemd voor iedereen die zich beroepshalve gaat bezighouden met het wederzijds afstemmen van het personeelsbeleid en de strategie van de organisatie in de vorm van talent- en competentiemanagement. De opleiding is vooral bedoeld voor mensen die zich bezighouden met personeelsmanagement, zoals HRM-professionals. De opleiding is ook bijzonder geschikt voor managers en leidinggevenden en medewerkers van adviesorganisaties (arbeidsbemiddeling- of consultancybureau).

Vooropleiding:

Om de opleiding Talent- en competentiemanagement te kunnen volgen, heb je geen specifieke vooropleiding nodig. Wel moet je over HBO werk- en denkniveau beschikken.

Trainings Duur:
3 maanden

De training kost:
3x SRD 625,-
Inclusief  lesmateriaal,  en het recht op een lokaal examen