Kinderen Opvoeden

Kinderen hebben en kinderen begeleiden is een verrijking van ons leven! Het is leuk, om jonge mensen te zien opgroeien en ze tot aan hun volwassenheid te begeleiden. Veel mensen hebben met kinderen te maken, maar slechts enkelen krijgen de kans om zich intensief met de mogelijkheden, inhoud en methodes van de opvoeding bezig te houden. Vroeger werd de kennis over opvoeden in (grote) gezinnen overgebracht, wat tegenwoordig door mobiliteit en andere gezinsstructuren niet meer het geval is. Deze cursus biedt u – als ouder, grootouder of familielid de mogelijkheid om u uitvoerig met de ontwikkeling van kinderen bezig te houden, van zuigeling tot jong volwassene. U leert om praktijkgericht bezig te zijn met de belangrijke vragen van de opvoeding.

Welke voordelen biedt deze cursus?

Onze cursus geeft u uitgebreide kennis over de ontwikkeling van het kind en de ondersteuningsmogelijkheden in de afzonderlijke ontwikkelingsfasen. Wilt u weten, met welke spellen u kinderen kunt stimuleren, hoe u met leerproblemen moet omgaan, of hoe u bij ziekte reageert? Deze cursus biedt competente antwoorden op al deze vragen rondom de opvoeding. Wij oriënteren ons hierbij op de alledaagse praktijk, gebruiken typische alledaagse situaties en sporen u aan om zelf oplossingen te vinden. Hierdoor is het voor u eenvoudig, om het geleerde op uw eigen situatie toe te passen. Wij geven bovendien talrijke tips en voorstellen bij thema’s, die normaliter bij de opvoeding van een kind kunnen voorkomen (bijv. hoeveel zakgeld krijgt een kind? Hoe lang mag een kind tv kijken? Hoe bescherm ik het kind tegen verslavingen?). Nadat u onze lessen heeft bestudeerd, beschikt u over een solide basiskennis over opvoeding en kunt u competent pedagogisch handelen.

Inhoud:

 • Ontwikkelingspsychologische basis
 • Pedagogische aanpak
 • Mogelijkheden ter ondersteuning van kinderen en jongeren in hun ontwikkeling
 • Bijzondere problemen op kinder- en jeugdleeftijd
 • Opvallend gedrag en leermoeilijkheden
 • Begeleidingsmogelijkheden
 • Bezoek aan kleuterschool en school
 • Gezondheid en ziekte
 • Voeding
 • Gezinssituaties
 • Financiële aspecten
 • Media
 • Vrije tijd en spel
 • Het dagelijkse gezinsleven
 • Afscheid en scheiding
 • Preventie van geweld en verslavingen
 • Juridische basis
 • Studie- en beroepskeuze

Met de kennis uit deze cursus kunt u zich een perfect beeld vormen van hetgeen er allemaal komt kijken bij het opvoeden van kinderen en leert u deze kennis op praktische wijze toepassen.

Doelgroep:

 • als u als (aanstaande) ouder, grootouder of ander familielid vragen heeft over de opvoeding van een kind
 • als u beroepsmatig met kinderen of jongeren in aanraking komt, bijvoorbeeld als opvoeder, oppasmoeder, medewerker in de logopedie, bewegingspedagogiek of ergotherapie
 • als u direct met kinderen en/of jongeren werkt, bijvoorbeeld in de kinderopvang of als jeugdwerker

Vooropleiding:
Voor de cursus Kinderen opvoeden heeft u geen specifieke vooropleiding nodig.

Cursus Duur:
4 weken.

De training kost:
2x SRD 375,-
Inclusief  lesmateriaal,  en het recht op een lokaal examen