Exchange server 2013

De cursisten leren kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn om een betrouwbare en veilige messaging infrastructuur te implementeren en beheren met Microsoft Exchange Server 2013.

Onderwerpen:

  • Module 1 – Introduction to Exchange Server Monitoring and Troubleshooting
  • Module 2 – Monitoring and Troubleshooting Client Performance and Connectivity
  • Module 3 – Troubleshooting Access to Resources and Messages

 Voorkennis:

Werkervaring met Windows Server 2003 of Windows

Server 2008 en kennis van Windows 2003/2008 Active Directory op minimaal MCSA-niveau. Kennis en ervaring van Microsoft Exchange Server 2007 is vereist.

Vooropleiding:

Kennis over Microsoft Server omgevingen en active directory.

Bijzonderheden

Deze cursus dient ter voorbereiding op het examen Implementing, Troubleshooting, and Maintaining a Microsoft Exchange Server 2013 Infrastructure . Het examen is een verplicht examen voor de certificering Microsoft Certified Technology Specialist: Exchange Server 2013. Het examen is tevens verplicht  voor de certificering Microsoft Certified IT Professional: Messaging Engineer

Trainings Duur:
2 maanden

De training kost:
2x SRD 1,500,-
Inclusief lesmateriaal en het recht op een lokaal examen.