Marketing en PR MBO

Een zeer succesvolle en door zijn combinatie een unieke twee-in-een cursus. Tussen de begrippen Marketing en Public Relations zit een duidelijk verband. Dit wordt ook onderkend door bedrijven die zich op de arbeidsmarkt begeven en veelal van hun aankomende PR- of marketingfunctionarissen verwachten dat ze kennis van beide vakken hebben.

Marketing richt zich voornamelijk op het op de markt brengen van een product of dienst. Een sleutelwoord hierbij is klantgericht denken. Public Relations oriënteert zich op de wijze waarop een bedrijf zich profileert naar de buitenwereld: publiekgericht denken dus. In de prille jaren van de marketing werd altijd gesproken over de beroemde vier P’s: Product, Prijs, Plaats en Promotie.

Tegenwoordig is dat aantal uitgebreid tot 6 P’s, want goed Personeel en een goede Presentatie zijn onontbeerlijk voor een succesvol marketingbeleid. Een goede publiekgerichte presentatie is nu zelfs zo belangrijk dat in gerenommeerde marketingboeken Presentatie al is vervangen door Public Relations.

Inhoud:

Marketing
In het Marketing-gedeelte van de cursus maakt u eerst kennis met grondbeginselen en begrippen. Daarna worden de verschillende soorten bedrijven en ondernemingsvormen behandeld. U leert diverse markten en marktvormen kennen. De nodige aandacht wordt geschonken aan de voor de marketing zo belangrijke P’s. Tenslotte wordt ingegaan op het marktonderzoek en de verschillende vormen hiervan.

Public Relations
Bij Public Relations wordt veel aandacht besteed aan de interne en externe communicatie van een organisatie. U krijgt een inleiding in de (massa)communicatie. Daarna maakt u kennis met de media en de wijze waarop de PR-functionaris de media benadert en ermee moet omgaan. Verder wordt ingegaan op diverse vormen van schriftelijke en mondelinge communicatie: u leert hoe u heldere en doeltreffende artikelen schrijft, interviews en presentaties geeft. Andere essentiële zaken voor de PR-functionaris, zoals audiovisuele middelen, drukwerk, huisstijl en klachtafhandeling vindt u allemaal terug in deze boeiende praktijkgerichte cursus.

Doelgroep:

De cursus Marketing & PR is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig of uit interesse zich zowel de theoretische als praktische kennis van beide onderwerpen eigen wil maken. U wilt bijvoorbeeld veranderen van baan en met deze combinatiecursus twee vliegen in één klap slaan. U heeft reeds een commerciële baan en wilt uw commerciële kennis uitbreiden. U wilt na de middelbare school sterker komen te staan op de arbeidsmarkt. U bent beginnend ondernemer en beseft dat u de kennis van beide vakken hard nodig heeft. De cursus Marketing & PR vormt een prima basis voor een specialisatie in een van beide vakken.

Vooropleiding:

Om deze cursus te volgen heeft u geen specifieke vooropleiding nodig.

Cursus Duur:
3 Maanden

De training kost:
3x SRD 897.50
Inclusief  lesmateriaal,  en het recht op een lokaal examen