Zelfstandig ondernemer MBO

Hoewel een certificaat niet wettelijk verplicht is om je te mogen vestigen als ondernemer, blijft een gedegen opleiding in de praktijk zeker nodig. Ben jij van plan een eigen zaak te beginnen? De cursus Zelfstandig ondernemer van Hencom Trainingen en Opleidingen biedt je een solide basis voor het opzetten van je eigen onderneming.

Je leert je eigen ondernemingsplan schrijven, wat erg belangrijk is voor de bank. Aan de hand daarvan besluiten ze namelijk om je een lening te verstrekken of niet. Daarnaast leer je alles over de organisatie binnen je eigen onderneming én hoe je een administratie voert.

Voor wie is de cursus Zelfstandig ondernemer bestemd

De praktijkgerichte cursus Zelfstandig ondernemer is een must voor iedereen die zich als zelfstandig ondernemer wil vestigen. En voor iedereen die door zijn of haar werkgever is gevraagd om de ondernemerstaken op zich te nemen.

Je einddoel

Na het volgen van de cursus Zelfstandig ondernemer weet je alles over het zelfstandig ondernemerschap. Je weet hoe je een ondernemingsplan moet opstellen met een commercieel én financieel doordacht plan voor je eigen toekomstige onderneming. Daarbij weet je hoe je de organisatie van die onderneming leidt en hoe je de administratie moet voeren.

Inhoud van de cursus Zelfstandig ondernemer

De cursus bestaat uit drie delen: Ondernemingsplan, Personeel en Organisatie, Bedrijfsadministratie. Je haalt de certificaten met drie afzonderlijke examens.

Deel 1: Ondernemingsplan

Dit deel behandelt drie onderwerpen:

− Marketing

Na een inleiding over de structuur, start het onderdeel Marketing met een hoofdstuk over consumentengedrag. Je krijgt inzicht in het hoe en waarom van het bestedingspatroon van de consument in het algemeen.

In de daaropvolgende hoofdstukken wordt uitgebreid ingegaan op marketing; wat is marketing en wat kun je met marktonderzoek. Elke P van de marketing mix (Plaats, Product, Prijs, Presentatie, Personeel en Promotie) komt daarna uitgebreid aan bod. Een goede ”mix”, levert een winstgevende onderneming op!

− Financiering

Het behalen van goede financiële resultaten is het uiteindelijke doel van elke ondernemer: alleen in dat geval kan de onderneming voortbestaan. In dit deel doe je alle kennis op die je nodig hebt om tot een goed onderbouwd financieel plan te komen, als onderdeel van je ondernemingsplan.

Aan bod komen onder andere ondernemingsvormen, belastingwetgeving en verzekeringen. Je leert ook hoe je een liquiditeitsbalans en een exploitatierekening opstelt, hoe je een begroting en budget vaststelt en hoe je moet omgaan met kosten en kostprijsberekening.

− Opstellen ondernemingsplan

Een goed ondernemingsplan is het fundament voor een succesvolle onderneming. En voor de bank is een duidelijk en goed onderbouwd ondernemingsplan het belangrijkste criterium voor het verstrekken van een lening. Daarnaast is het plan een goede leidraad voor je eigen bedrijfsvoering.

De marketing- en financieringskennis en inzichten die je hebt verworven in de voorgaande delen van deze cursus, ga je toepassen in je eigen ondernemingsplan. Aan de hand van een voorbeeld en met de begeleiding van je docent stel je het plan op.

Deel 2: Personeel en organisatie

Een eigen bedrijf betekent in veel gevallen leidinggeven aan personeel. Aan bod komen dan ook werving en selectie, personeelsplanning, beoordelings- en functioneringsgesprekken en beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Ook de wetgeving rondom arbeid, wordt uitgebreid behandeld.

Organiseren is iets wat iedere ondernemer moet kunnen. Op het gebied van organisatie komen in dit deel onder andere logistiek, kwaliteit, organisaties en instellingen, automatisering en wettelijke regelingen aan bod.

Deel 3: Bedrijfsadministratie

In een onderneming vinden veel financiële feiten plaats. Ieder financieel feit heeft voor een ondernemer financiële gevolgen. Het is daarom van groot belang om deze feiten nauwkeurig te administreren. Dit deel van de opleiding leert je zelf een eenvoudige boekhouding bij te houden. Het leert je ook (en dat is voor een ondernemer van nog groter belang) een bedrijfsadministratie te lezen, te controleren en de uitkomsten ervan te gebruiken voor de bedrijfsvoering. Ook kun je met de kennis die je in dit deel opdoet, op gelijkwaardig niveau communiceren met de boekhouder, accountant, bank en fiscus.

 Vooropleiding:

Geen

Trainings Duur:
3 maanden

De training kost:
3x SRD 510,-
Inclusief  lesmateriaal en het recht op een lokaal examen