Vergadertechnieken MBO

 • Voor wie?
  Voor wie vaak aan vergaderingen moet deelnemen of deze moeten voorzitten en graag sturing willen ontvangen voor het efficiënter en doelgerichter leiden of begeleiden van vergaderingen.
 • Programma
  • Bewustwording over nut en frequentie van vergaderingen
  • Zelfinschatting eigen vergadergedrag: sterkere en zwakkere punten
  • Kennismaking verschillende vergaderdoelen
  • Randvoorwaarden goede vergaderingen
  • De rol van de voorzitter als gespreksleider
  • De rol van de deelnemer in functie van het vergaderproces en -doel
  • Verschillende fasen in een agendapunt
  • De diverse wijzen van besluitvorming
  • Kennismaking functiegerichte notulen
  • Kennismaking sluwe vergadertechnieken
  • Uitvoering en bespreking twee cases
 • Competenties
  • Tijdens de opleiding komen volgende competenties aan bod:
   • Samenwerken
   • Overtuigingskracht
   • Besluitvaardigheid
 • Leerdoelen
  • Na de opleiding schatten de deelnemers veel beter hun zwakkere en sterkere vergadervaardigheden in.
  • Ze kunnen ook op een doelgerichtere en functionele wijze deelnemen aan vergaderingen of deze doeltreffend leiden.
  • Ze kunnen vergaderingen ook efficiënter voorbereiden en doelmatiger aanpakken in functie van notulen die daadwerkelijk als communicatie-instrument worden gehanteerd.
  • De deelnemers hebben weet van de belangrijkste valkuilen tijdens vergaderingen.
 • Aanpak
  De cursusmethode is interactief, inductief en praktijkgericht. U ontdekt zelf aan de hand van bewustwordingstaken, zelfreflectieopdrachten en cases hoe u uw vergadertechnieken kunt verbeteren. U werkt zowel individueel, in paren als in groep.
Vergadermodellen

·         Informatie geven

·         Informatie uitwisselen

·         Mening vormen

·         Ideeën ontwikkelen

·         Besluiten nemen

·         Activiteiten plannen

De vergadergroep

·         De voorzitter

·         De deelnemer

·         De notulist

Vergadergewoonten en vergaderprocedures

 • Uitnodiging, agenda
 • Opening
 • Besluitvorming
 • Notulen
 • Afsluiting

Modellen

Trainings Duur:
5 weken.

De training kost:
2x SRD 314.50
Inclusief  lesmateriaal,  en het recht op een lokaal examen .