ResultaatGericht Communiceren MBO

De fundamenten van efficiënt en effectief werken zijn naast het uitstekend kunnen beheren van de informatiestromen, planning en prioriteitstelling uiteraard het helder kunnen communiceren over wat je wilt bereiken. Communicatie is zelfs een belangrijke succesbepalende factor in uw organisatie.

Vaak blijkt dat collega’s impliciet, met halve woorden en met veel ruimte voor eigen interpretaties met elkaar communiceren. Met gevolg dat afspraken niet helder zijn en dus ook niet worden nagekomen of dat medewerkers zich aan elkaar gaan storen omdat er geen wederzijds begrip is voor elkaars gezichtspunten. Er kunnen situaties ontstaan waarbij beide partijen ‘hun posities’ innemen waardoor het zoeken naar een ideale oplossing lastiger wordt.

Doelgroep:
De training Resultaatgericht Communiceren is voor medewerkers en managers die nóg effectiever willen leren communiceren en samenwerken met hun collega’s, leidinggevenden en klanten

Resultaat:
Deelnemers leren in de training hoe zij op een open manier kunnen communiceren waarbij iedereen gehoord wordt en ze met elkaar op zoek kunnen gaan naar de beste resultaten.

Na afloop van de training:

 • Hebben de  deelnemers inzicht in de basisvoorwaarden van goede communicatie
 • Stellen de deelnemers de juiste vragen op het juiste moment
 • Komen de deelnemers goed voor eigen belang op én houden de belangen van de ander in het oog
 • Gaan de deelnemers adequaat om met emoties van zichzelf en anderen
 • Komen de deelnemers tot goede afspraken die voor alle partijen eenduidig zijn

Inhoud:
De training Resultaatgericht Communiceren geeft de deelnemers inzicht in hoe zij overkomen op anderen en hoe zij hun bedoelingen helder kunnen overbrengen. Anderzijds krijgen zij een beter beeld hoe zij ervoor kunnen zorgen dat de ander goed begrepen wordt. De training besteedt aandacht aan zowel de verbale als aan de non-verbale elementen.

Thema’s die aan de orde komen:

 •          Basisprincipes Resultaatgericht Communiceren
 •          Inzicht in eigen communicatiestijlen
 •          Communiceren met persoonlijke grenzen
 •         Omgaan met lastige situaties
 •          Beïnvloeden van anderen; begin bij jezelf
 •          Assertiviteit vergroten
 •          Basisprincipes van communiceren in groepen

Vooropleiding:
Om de cursus Resultaatgericht Communiceren te kunnen volgen, heb je geen specifieke vooropleiding nodig.

Trainings Duur:
6 weken.

De training kost:
2x SRD 475,-
Inclusief lesmateriaal, en het recht op een lokaal examen