Project schrijven voor beginners MBO

Training “Project Formulering”;

“training in projectformulering voor leden van jongeren- en buurtorganisaties”

Doel training:
De leden op interactieve wijze aanleren van vaardigheden betreffende het effectief formuleren van projecten. Deze kennis omzetten in een projectplan.

Het overzien van alle aspecten van het project en deze overbrengen naar de leden ter ondersteuning van de uitvoering.

Doelgroep :
Bestuursleden en leden van jongeren- en buurtorganisaties.

Duur: 12 uren

 1. Inleiding
 • verwachtingen, resultaat van de training
 • Wat is een project?
 • Wat is projectmatig werken?
 • Waarom projectmatig werken?

Oefening: Een projectdossier in vogelvlucht

 1. Projectcyclus
 • Analyse – Vragen stellen/visgraat uit een situatie identificeren van het hoofdprobleem en de bijbehorende subproblemen.
 • Brainstorming – Probleemboom/enkele andere methoden; vaststellen van de oplossing(en) van het probleem
 • Afbakening – Ontwerp(template) vaststellen van de projectstrategie en de projectactiviteiten
 • formuleren van een projectdoel
 • formuleren van de projectresultaten
 • Ontwikkeling – (Financiële opzet opstellen van de begroting)
 • Realisatie –Uitvoering/draaiboek samenstellen van een logical framework
 • Evaluatie – Nazorg (leermomenten)

Groepswerk: project schrijven met trainers assistentie Blok 2

Ontwikkeling – (Financiële opzet opstellen van de begroting)

Realisatie –Uitvoering/draaiboek samenstellen van een logframe

Trainings Duur:
3 maanden

De training kost:
3x SRD 300,-
Inclusief lesmateriaal, het recht op een lokaal examen.