Presenteren met het juiste effect niveau A en B MBO

Onderstaand treft u aan het concept programma met budget voor de training”Presenteren met het juiste effect”.

Titel training           “Presenteren met het juiste effect”

Doelgroep                 :

Doel                            : Aanleren cq aanscherpen van vaardigheden die nodig zijn om effectieve presentaties te houden die het publiek motiveren en stimuleren tot actie”

Inhoud:

  1. De doelstelling van een presentatie
  2. Presentatietechnieken en presentatievormen
  3. Inhoudelijke voorbereiding van uw presentatie
  4. Het structureren van uw presentatie
  5. Podiumtechnieken
  6. Gebruik van visuele hulpmiddelen
  7. Checklist
  8. Oefening

Werkwijze:

De training richt zich op het aanleren cq verbeteren van de presentatievaardigheden van deelnemers. Ervan uitgaande dat de doelgroep een bepaalde stijl van presenteren dient te hebben die herkenbaar is.

De trainees zullen voornamelijk praktisch bezig zijn vanuit algemene theoretische richtlijnen vervat in een handboek. Er zal gewerkt worden met twee trainers per groep om steeds feedback te kunnen geven op de oefeningen.

Er wordt ervan uitgegaan dat trainees in een aantal van deze oefening en feedback sessies voldoende aanknopingspunten hebben om een presentatie te kunnen opstellen en met effect te kunnen uitvoeren.

Trainings Duur/Prijs:

Presenteren met het juiste effect niveau A

6 weken.
2x SRD 476,-
inclusief lesmateriaal, het recht op een lokaal examen

Presenteren met het juiste effect niveau B

5 weken.
2x SRD 340,-
inclusief lesmateriaal, het recht op een lokaal examen