Mentor zijn voor het leven MBO

Je krijgt de vaardigheden om studenten op een goede manier te begeleiden en te coachen in hun opleiding in de praktijk.

Jij hebt als mentor het meest directe contact met studenten/cursisten. Je begeleidt en coacht hen in de dagelijkse praktijk. Het is belangrijk dat je weet wat enerzijds de opleiding van een student vraagt en wat anderzijds de rol van begeleider en coach van hen vraagt.

De cursus voor mentoren heeft een inhoudelijke kant en een trainingskant. Casussen die door de deelnemers worden ingebracht zijn belangrijk leermateriaal. Intervisie loopt als een lint door de bijeenkomst(en).

De cursus heeft een basisdeel en een voortgezet deel.

Inhoud:

Tot het basisdeel behoren:
• informatie over het partnerschap
• de rollen in het praktijkleren
• de rol van de mentor in relatie tot de andere rollen
• de basishouding van de mentor
• de leerlijnen in de verschillende fasen van het praktijkleren
• situationeel begeleiden
• begeleidingsvaardigheden
• het geven van ontwikkelingsgerichte feedback
• beoordelen
• in de ervaring gaan staan en aanzetten tot reflectie

In het voortgezette deel komt aan de orde:
• feedback geven
• het SMART maken van leervragen
• reflecteren en kernreflectie
• slechtnieuwsgesprekken voeren en confronteren
• werken met professionele leerwerkgemeenschappen

Cursus Duur:

De training duurt 8 lesuren.