Gesprektechnieken HBO

Opening & kennismaking

 • Effectief Communiceren; een basis overzicht
 • Elementen van Communicatie
 • Houding
 • Taalgebruik
 • Inhoud vs Relatie,
 • Luisteren:
 • Luisterhouding
 • Vragen stellen
 • Emotionele boodschap
 • Luister als je spreekt
 • Observeren: Doelgericht observeren, Houding en gezichtsuitdrukking

Oefening

 • Functies van non-verbale communicatie
 • Gebaren en gezichtsuitdrukking
 • Houding en onderlinge positie
 • Feedback geven & ontvangen
 • Samenvatten of spiegelen
 • Aandachtspunten in een gesprek
 • De 6 a’s
 • Vragen stellen; Doorvragen
 • LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen
 • Open vragen stellen
 • Samenvatten en reflecteren

Oefening LDS & het Sollicitatiegesprek

 • Film; acquireren & nabespeking
 • Star model: Oefening Star &  het Sollicitatiegesprek & film
 • Terugblik trainingsdag 1 en 2
 • Film disfunctionerende medewerker
 • Het Functioneringsgesprek met gebruik van LSD en Star
 • Loopbaangesprek / POP
 • SPIN methode

Film “Goed overleg verhoogt prestaties” Omgaan met lastige mensen

 • Weigeren van een verzoek: nee zeggen
 • Lastige situaties in gesprekken

Gesprekstechnieken & Onderhandelingssituaties, vergaderingen en discussies

Toetsing van het geleerde

 1. Quiz
 2. Schriftelijke vragen

Trainings Duur:
2 maanden

De training kost:
De training kost 2x SRD 757.50

Inclusief lesmateriaal, het recht op een lokaal examen.