Effectief samenwerken

Binnen het team verloopt de samenwerking nog niet zoals u wilt. De contacten lopen niet soepel en u bent op zoek naar meer enthousiasme en wederzijdse ondersteuning. Tegelijkertijd wilt u datgene doen binnen het totaal, waarin u het beste tot uw recht komt. U wilt een passende rol hebben en een waardevolle bijdrage leveren, waardoor u veel beter en prettiger functioneert in teams. U ontdekt ook wat uw voorkeursrollen zijn binnen het team. U wordt zich bewust van het effect van uzelf op anderen en uw sterke en ontwikkelpunten in teamwerk. U zult met meer plezier betere resultaten bereiken!

Resultaat

 • U kent de kritische succesfactoren van teamwerk
 • U weet welke teamrollen nodig zijn in een goed functionerend team
 • U kent uw persoonlijke voorkeursrol(len) in een team
 • U kent de verschillende communicatiestijlen en uw eigen stijl
 • U leert verschillende communicatiestijlen te hanteren afhankelijk van situatie en persoon
 • U bent zich bewust van uw eigen kwaliteiten en valkuilen in teamwerk
 • U verbetert uw wijze van samenwerken, uw bijdrage en uw plezier in teamwerk
 • U vergroot de effectiviteit en verbetert de resultaten van uw team

Inhoud:

 • De kritische succesfactoren van teamwerk
 • Teamrollen en groepsdynamica
 • Uw persoonlijke voorkeursrol(len)
 • Stijlen van communicatie
 • Uw eigen communicatiestijl en het effect op anderen
 • Zelfanalyse: persoonlijke kwaliteiten en valkuilen in teamwerk
 • Effectief samenwerken
 • Omgaan met conflicten
 • Bouwen van constructieve relaties
 • Omgaan met kritische situaties en dilemma’s als teamlid
 • Praktijksituaties en -voorbeelden
 • Persoonlijk actieplan

Opbouw workshop:
Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke, persoonlijke intake plaats. Op basis hiervan stelt u uw persoonlijke doelstellingen vast. In deze persoonsgerichte training ligt de nadruk op effectief leren samenwerken in teams. Onder leiding van een ervaren trainer wisselt u ervaringen uit en wordt er gewerkt met individuele opdrachten en vooral groepsopdrachten. De opdrachten worden scherp geanalyseerd en nabesproken. Door individuele feedback krijgt u inzicht in de wijze waarop u samenwerkt en de invloed hiervan op anderen en op het team. Aan het eind van de training stelt u een persoonlijk actieplan op waarin staat hoe en wanneer u het geleerde gaat toepassen.

Doelgroep:
Iedereen die binnen een organisatie deel uitmaakt van een team of hier leiding aan geeft en daarin op plezierige en effectieve wijze wil samenwerken.

Voorkennis:
Geen

Trainings Duur:
2 maanden

De training kost:
2x SRD 475,-
Inclusief lesmateriaal, en het recht op een lokaal examen