Delegeren voor leidinggevenden middenkader

Training “effectief delegeren”;

“training in effectief delegeren voor leden van jongeren- en buurtorganisaties”

Doel training :
De leden op interactieve wijze aanleren van vaardigheden betreffende het effectief delegeren: nl. ervoor kunnen zorgen dat leden de afgesproken resultaten kunnen behalen door het overdragen van middelen en bevoegdheden.

Doelgroep:

Werkwijze

 1. Effectief delegeren hangt nauw samen met de leiderschapsstijl. Een introductie op de basisgedachte van Situationeel leiderschap wordt door middel van een test  overgebracht waardoor  deelnemers een beeld krijgen van hoe zij overkomen op anderen.
 2. Hierna worden door middel van oefeningen de tien stappen van effectief delegeren uitgewerkt.
 3. Dit vormt de basis van de uitvoering van de groepscase waaraan zelfstandig gewerkt wordt onder toezicht van de trainers.
 4. Op de slotdag van de training worden door middel van een rollenspel de uitwerking van de cases gedaan door de groepen. Hieruit putten de deelnemers leermomenten die verankerd worden bij de slot evaluatie.
 5. De handleiding geeft het materiaal dat behandeld is kort weer, waardoor de deelnemers kunnen teruggrijpen op de geleerde.
 6. De terug kom sessie zal dienen als controle punt voor de verankering van de geleerde van de deelnemers. Tevens kunnen deelnemers ervaringen en knelpunten bespreken.

Programma:

Dag 1

 1. Inleiding; Delegeren en leiderschapsstijl
 • Wat is delegeren?
 • Leiderschapstijlen; situationeel leiderschap introductie
 • Oefening; wat is mijn leiderschapsstijl

 Tien-stappenplan:

 • 1 Waarom delegeren
 • 2 Welke taken
 • 3 Besluit
 • 4 Kies lid/medewerker
 • 5 Delegeringsgesprek
 • 6 Maak afspraken
 • 7 Laat los
 • 8 Evalueer
 • 9 Ontneem taken
 • 10 Verbeter jezelf
 • Evaluatie –(leermomenten)

Oefeningen per stap:
Huiswerk voor dag 2; rollenspel en  case uitwerking voorbereiding.

Dag 2

 1. Caseuitvoering
 • Rollenspel & Presentatie per groep
 • Feedback van de groep
 • Nabespreking

Trainings Duur:
5 weken.

De training kost:
2x SRD 506.25
Inclusief lesmateriaal, het recht op een lokaal examen.