Administratief Medewerker MBO

Administratief Medewerker

De opleiding Administratief Medewerker is een praktische, functiegerichte opleiding voor algemeen-administratieve kantoorfuncties. Het praktische niveau van de opleiding Administratief Medewerker is hoog, het theoretische niveau laag. Het is een opleiding op MBO-niveau.

Voor wie?

Iedereen die als administratieve kracht wil gaan werken of al werkt en beter wil gaan functioneren.

Doel

De deelnemers leren op een praktische manier de vaardigheden voor het goed functioneren in een administratieve functie op een kantoor.

Werkwijze

De opleiding Administratief Medewerker is praktijkgericht. U volgt de opleiding in kleine groepen zodat er voldoende ruimte is voor individuele begeleiding. De opleiding is modulair opgebouwd waardoor het mogelijk is losse modules te volgen.

Vooropleiding

Voor deze opleiding vragen wij minimaal een vooropleiding op MBO niveau of daaraan gelijkgesteld en een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (in het Nederlands).

Het programma

Om een indruk te geven van de inhoud van de lessen, volgen hieronder de belangrijkste onderwerpen die in de 5 modules aan de orde komen:

  • Communicatie
  • Sneltypen
  • Microsoft Office 2013 (Word, Excel en PowerPoint)
  • Basisrekenen
  • Praktijkvaardigheid

Trainings Duur:
3 maanden

De training kost:
3 x SRD 497.50

Inclusief  lesmateriaal,  en een certificaat .